Çevre Politikamız
Çevreye karşı daha duyarlı olmak için sürekli gelişimi sağlamak şirketimiz yönetimi ve personeli için bir önceliktir.

Şirketimizin üst yönetimi; yüksek kalite standartlarına uygun olarak ,çevresel hedeflere ulaşmak için tüm mali,idari ,teknik donanım kaynaklarının tedarik edilerek Çevre Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamayı taahhüt eder.

Bu Hedefe Ulaşmak İçin Benimsediğimiz İlkeler:

    * Üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek çevresel etkileri belirlemek ,kontrol altına almak ve azaltmak,

    * Çevre boyutlarımızla ilgili kanun, mevzuat,ve yasal düzenlemelere uymak ve bu boyutlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek çevresel etkilerden zarar görebilecek tarafların risklerini ortadan kaldırmak,

    * Çevre boyut riski ve etkileşimleri minimum düzeyde olan teknolojileri yeni yatırımlar için düşünmek ve bu sayede kirliliği azaltmak,

    * Hammadde ,Enerji ve Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı azaltmak,